Du är här: Krönikor

Det sitter i höften ... not!

Vid senaste Dan Harden-seminariet i Stockholms Aikidoklubbs lokaler på Rosenlundsgatan avlivades myten om hur viktig höften är i budo. Hur hänger det ihop?


Dan Harden utför en aiki-övning på Henrik Hansson.

Publicerad: 2019-08-30. Text: Henrik Hansson.

Seminarie med Dan Harden, Stockholm augusti 2019

Alltid när jag träffar Dan Harden ställer jag obehagligt många frågor om internal power relaterat till just Wado. Denna gång var temat höftens betydelse samt hastighet, för diverse övningar som t.ex gyakuzuki.

Vem har inte hört instruktörer (inkl. mig själv) säga "rör på höften, rotera höften, tryck på med höften ..."?
I´m sorry to say, men det sitter inte i själva höften.
Genom att ge bilden av att höften, med bäckenet, ska rotera (fig 1) tar man bort det som egentligen ger kraft, hastighet och balans. Framför allt kraft.

Höftens rotation är ett resultat av andra mekanismer som samverkar.
Om du ser din mittkropp (mage, undre tanden) och dina lår som tre cylindrar (fig 2) som samverkar i en rotation (fig 3) kommer det att resultera i att höften roterar men denna gång tack vare dessa "cylindrar".
Höften ska vara i linje/square vid t.ex gyakuzuki. Varför?

 

De tre cylindrarna kan bara samverka till en viss gräns. Förbi denna gräns börjar kraften att avta och det blir bara en fråga om distans. Att rotera cylindern är en annan metafor för "open/close". Resultatet är detsamma.
För att ytterligare öka power tillkommer armens rotation och tajming av målet vilket är separata kapitel. Bow och unbow behöver man med detta "cylindertänk" ej bekymra sig för då det sker automatiskt, om man gör rätt.

Vi hade långa diskussioner beträffande hastighetens betydelse för skada vid träff (damage at impact). Den kinetiska energin som utvecklas är ju massan gånger hastigheten i kvadrat genom två. Det tenderar till att man har en viss övertro till hastighet. Två andra skäl speciellt i karate som trasslar till det:

1. Man missar poängen av vad som eg. ger massa (cylindrarna, inte höft eller biceps) och tror därför att det kan kompenseras med hastighet.

2. Touch- eller sportkarate med sitt "anti-budo-regelverk" (egen kommentar) har förstört eller snarare tagit bort vad som ger power i ett slag, genom att bl.a. överdriva hikite (dra tillbaka handen). Till och med hikite är här missuppfattad då man drar tillbaka slaghanden vid reträtt, när istället den motsatta handen borde dras tillbaka vid attack. Denna markeringskarate gör att man förlorar impact/penetrering.

Därför menar Dan att man inte ska lägga så extremt stort fokus på hastighet. Han poängterade också att när man "speedar upp" saker tenderar man slarva med mycket annat och därmed missriktar energin. Ungefär som att en golfsving utförd väldigt snabbt kan leda till att man får leta boll i skogen.


Skriv en kommentar« Visa alla nyheter